Zahradní 291, 687 06 Velehrad
Po - Pá : 09.00 - 15:00
+420 603 253 524 / +420 778 012 807
L17

Výcvik v autoškole pro řidičský průkaz skupiny „B“ - L17

Délka řidičského kurzu pro skupinu „B“ závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele. Běžně trvá výcvik pro získání řidičského průkazu „B“ v naší autoškole dva až tři měsíce. Jedna vyučovací hodina ve všech našich kurzech pro získání řidičského kurzu trvá 45 minut.

Žadatel v režimu L17 bude moci začít kurz v autoškole za stávajících podmínek již v 15,5 roku věku, absolvovat závěrečnou zkoušku a získat řidičské oprávnění skupiny B již od věku 17 let. Řidič do 18 let bude smět řídit pouze pod dohledem mentora, tj. zkušený řidič, který získal ŘO před více než 10 lety, v posledních 5 letech nepřetržitě držel ŘO a nepozbyl právo k řízení mot. vozidla ( neměl uložen zákaz řízení ). Mentor nemá zadržený ŘP, nemá v bodovém řízení žádný bod a musí být zapsán v Evidenční kartě řidiče L17. Max. počet mentorů 4. Řídit vozidlo do 18 let může řidič pouze v ČR.

Každý kurz pro získání řidičského oprávnění bez ohledu na skupinu řidičského průkazu je rozdělen na část praktickou / řízení vozidla, údržba vozidla a praktická zdravotní příprava / a teoretickou přípravu.

Podmínky pro přijetí do výcviku pro získání řidičského průkazu skupiny „B“

  • zdravotní způsobilost žadatele o ŘP
  • platná žádost o přijetí k výuce a výcviku

Kurz pro získání řidičského průkazu skupiny „B“ obsahuje

Teoretická část:

  • 5 hodin – výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina – výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 hodiny – výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina – výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina – opakování a přezkoušení
  • formou individuálního stujního plánu

Praktická část:

  • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla

Cena kurzu:

16.000 Kč

kurzovné je možno uhradit hotově ve splátkách, nebo převodem z účtu na účet v celé částce.

Začátek a konec paktických jízd z místa, které si žák sám určí (okolí Uh. Hradiště)

Před závěrečnou zkouškou možnost vyzkoušet nanečisto elektronický test.

Přihláška přes internet na E-mailovou adresu:

vanekrom@seznam.cz, nebo tel. 603253524 (Roman Vaněk)
autoskola-vanek@seznam.cz, nebo tel. 778012807 (Viktor Vaněk)

Stačí SMS a ihned vás budeme kontaktovat.


Žádost o řidičské oprávněni vyplníme za vás! Stačí nás jen kontaktovat.

Nový posudek o zdravotní způsobilosti, jehož vzor vyplývá z novelizace vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Účinnost od 05.11.2015. ke stažení: ZDE

Fotogalerie cvičebního vozidla: