Roman Vaněk


Získání řidičského oprávnění pro skupinu B{osobní automobil).

Uchazeč o získání řidičského průkazu na osobní automobil, min. věk 18 let, zdravotně způsobilý, bez zákazu řízení mot. vozidel . Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řizení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a max. počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Dále opravňuje k řízení traktorů a samojízdných pracovních strojů o maximální přípustné hmotností do 3,5 tuny . Dále může řídit motocykl do objemu 125 ccm a do výkonu 11 KW, tříkolky s výkonem max. 15 KW s max. hmotností do 400 kg. Tyto stroje musí být opatřeny automatickou převodovkou


kurzovné je možno uhradit hotově ve splátkách, nebo převodem z účtu na účet v celé částce. Číslo účtu: 670100-2208558635/6210

začátek a konec praktických jízd z místa, které si žák sám určí (okolí Uh. Hradiště)

před závěrečnou zkouškou možnost vyzkoušet nanečisto elektronický test

přihláška přes internet na E-mailovou adresu vanekrom@seznam.cz, nebo tel. 603253524 stačí SMS a ihned vás budeme kontaktovat


Žádost o řidičské oprávněni ke stažení

ZDE


Nový posudek o zdravotní způsobilosti, jehož vzor vyplývá z novelizace vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Účinnost od 05.11.2015. ke stažení

ZDE


  • standardní délka kurzu je 2 měsíce, po vzájemné domluvě vsak lze tuto dobu zkrátit, popřípadě prodloužit

  • možnost zakoupení veškerých učebnic

  • zapůjčení učebnic ZDARMA

  • CD eTesty ZDARMA

  • možnost zapůjčení výukových DVD

  • Copyright © 2015, Powered by www.epicdesign.cz. All Rights Reserved.